Informatie voor de patiënt

Zonder verwijzing

Tegenwoordig heb je geen verwijzing meer nodig voor een afspraak bij de huid- en oedeemtherapeut. Dit maakt het mogelijk om sneller aan de slag te gaan met jouw huidvraag. Al met al blijft de huisarts een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Namelijk, de huidtherapeut zal de huisarts blijven informeren over de gang van zaken (tenzij je aangeeft dit niet te willen). 

Als je besluit rechtstreeks naar de huidtherapeut te gaan, voert de therapeut eerst een screening uit gecombineerd met een intakegesprek. De screening start met een vraaggesprek, waarmee jouw klacht wordt geïnventariseerd. Tevens worden er een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats tijdens de intake. Wij bepalen vervolgens of wij je verder kunnen helpen met een huidtherapeutische behandeling of behandelplan.

Informatie voor de verwijzers

Verwijzers

Janssen Huidtherapie maakt gebruik van ZorgDomein. ZorgDomein biedt je als verwijzend arts de mogelijkheid om patiënten elektronisch te verwijzen.

De verwijzing gebeurt digitaal via het Huisarts Informatie Systeem en verbetert de afstemming tussen de verwijzend arts en de huid-en oedeemtherapeut. Het doel hierbij is dat de verwijzend arts en de patiënt beter geïnformeerd zijn, dat de communicatie tussen de verwijzend arts, de patiënt en de huid-en oedeemtherapeut goed loopt en dat de patiënt snel en adequaat geholpen kan worden.

Je vindt ons zorgaanbod in ZorgDomein terug onder het kopje “Paramedische Zorg – Huidtherapie”.

Informatie voor de verwijzers

Optimalisatie patiëntzorg oedeemtherapie

Wij willen de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk maken. Er zijn indicaties waarbij de zorgverzekering meerdere specifieke verwijzingen vereist. Denk hier bijvoorbeeld aan oedeemtherapie. Behandeling bestaat meestal uit compressie therapie, therapeutische elastische kousen en eventueel hulpstukken. Om deze zorg compleet direct te kunnen starten zijn drie formulieren nodig:

  1. Verwijzing voor ambulante compressie (zwachtelen)
  2. Machtigingsformulier van Combicare zodat compressiemateriaal besteld kan worden)
  3. Verwijzing voor therapeutische elastische kousen.

Het machtigingsformulier kan ook (na goedkeuring van de patiënt) per fax naar je toegezonden worden. Vul deze aan met jouw gegevens, naam behandelend arts en stempel en fax deze terug naar 010 – 4385924.

Chat openen
Goedendag
Kunnen wij je ergens mee helpen?