Janssen Huidtherapie

Klachten procedure

Wij vinden het zeer belangrijk om zorg van hoge kwaliteit te leveren. Dat je als onze patiënt tevreden bent over de door ons geleverde zorg is voor ons van het allergrootste belang. Het opzetten van je behandeltraject en de individuele behandelingen wordt samen met jou gedaan. Helaas kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat je met jouw klacht of verbeterpunt naar ons toe komt, dit geeft ons de mogelijkheid om je klacht op te lossen en om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Bespreek eerst je probleem met jouw behandelend therapeut

In veel gevallen kan je behandelend therapeut jouw probleem/klacht direct verhelpen als je vertelt waarover je niet tevreden bent, of wat je bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als je het moeilijk vindt uw huidtherapeut rechtstreeks te benaderen dan kunt je je klacht ook indienen via ons klachtenformulier. Jouw klacht zal geregistreerd worden en wordt dan doorgegeven aan jouw behandelend therapeut of de praktijkhouder. Er wordt binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om de klacht verder te bespreken.

Alle klachten worden geregistreerd en besproken tijdens het teamoverleg. Op deze wijze kunnen wij onze kwaliteit zo hoog mogelijk houden, omdat er door ons hele team geleerd wordt van jouw klacht om herhaling te voorkomen.

Klachtenloket paramedici

Wanneer je er met ons niet uitkomt, kun je je wenden tot het Klachtenloket Paramedici. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij jouw zorgverlener is aangesloten, bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer je nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Klachtenfunctionaris

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt jouw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Je krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op jouw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Geschillencommissie

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici
E-mail: info@klachtenloketparamedici.nl
Telefoon: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Chat openen
Goedendag
Kunnen wij je ergens mee helpen?