Janssen Huidtherapie

Privacyverklaring

Wij informeren je graag over de verwerking van jouw persoonsgegevens naar aanleiding van de wetswijziging rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij zodat we je goede zorg kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord wanneer je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren.

Persoonsgegevens die worden gebruikt zijn:

Er zijn persoonsgegevens die wij van jou opslaan met het doel je bij ons in het systeem in te schrijven, een afspraak te maken of contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen wij onze overeenkomst uitvoeren en onze financiële administratie afhandelen.

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw BSN en gegevens van uw verzekeraar
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw medische gegevens.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens

Zoals aangegeven slaan wij jouw persoonsgegevens op zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is en voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan jou. Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in. Als je vindt dat gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.

Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit wettelijk mogen doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Gegevens worden opgeslagen in een inactief archief. Deze is onbruikbaar voor onbevoegde gebruikers. Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Op dit moment kun je niet meer gebruik maken van onze diensten.

Je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Je krijgt bericht van ons als er sprake is van een datalek van je persoonsgegevens. Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Google Analytics

Janssen Huidtherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dit is een first party cookie, dat wil zeggen dat deze officieel eigendom is van Janssen Huidtherapie, en niet van Google. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere informatie waarmee wij onze website kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

Beveiliging

Janssen Huidtherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Janssen Huidtherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Janssen Huidtherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Janssen Huidtherapie op via het contactformulier.

Chat openen
Goedendag
Kunnen wij je ergens mee helpen?